* Gestalt-Psychotherapie Ellie Keizer, M. Sc.
* Coaching
* Counselling
'U hoeft het niet alleen te doen'

Werkwijze

Hoe gaan we te werk?

We verkennen uw leven tot nu toe om de door u ervaren problemen in perspectief te plaatsen. Gezamenlijk werken we aan het herdefiniëren, het opnieuw bepalen van de beelden die aan de problemen ten grondslag liggen, opdat u weer volledig vanuit u zelf vorm kunt geven aan uw leven.

vaas met 2 gezichten

Hoe lang de therapie duurt is op voorhand moeilijk te bepalen. Het verschilt van persoon tot persoon en hangt ook af van de aard van uw vragen. Toch zal de therapeut al in het begin de vermoedelijke duur, de frequentie en de kosten met u bespreken. In het eerste oriënterende gesprek bespreekt u wat u wilt bereiken. Daarna gaan we gezamenlijk de manier van werken bepalen.

Ellie Keizer is gespecialiseerd in thema’s rondom angst, depressie, hoge sensitiviteit, seksueel misbruik, spannings- en/of burn-outklachten.

'Happiness is not a destination, it 's a method of life'

www.ikzoekeentherapeut.info