* Gestalt-Psychotherapie Ellie Keizer, M. Sc.
* Coaching
* Counselling
'U hoeft het niet alleen te doen'

Praktijkinformatie

Informatie voor verwijzers

Een uitgebreide brochure voor verwijzers van de beroepsvereniging NVAGT is op aanvraag beschikbaar. De NVAGT is een waarborg voor kwaliteit en professionaliteit van uw Gestalt-therapeut.

Het lidmaatschap van de NVAGT en de EAGT

Therapeuten kunnen ingeschreven worden in het register van deze beroepsverenigingen wanneer ze aan de gestelde eisen voldoen. De Certificering Kamer ziet erop toe dat alle ingeschreven therapeuten voldoende gekwalificeerd zijn en elke vijf jaar een herregistratieprocedure doorlopen.

De ethische code van de NVAGT

Leden van de NVAGT werken volgens de ethische code en richtlijnen van de NVAGT. Een uitgebreide brochure voor verwijzers is op aanvraag beschikbaar.

'Happiness is not a destination, it 's a method of life'

www.ikzoekeentherapeut.info