* Gestalt-Psychotherapie Ellie Keizer, M. Sc.
* Coaching
* Counselling
'U hoeft het niet alleen te doen'

Vergoedingen


Verschillende zorgverzekeringen vergoeden de sessies omdat Ellie Keizer is aangesloten bij de beroepsverenigingen NVAGT en de EAGT. U kunt vooraf informeren bij uw verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw pakket.


vergoed_img01.jpg

Wat vergoedt uw verzekeraar?

Maatschappijen waarvan bekend is dat ze vergoeden kunt u terugvinden op de website van de beroepsvereniging NVAGT.
Deze vindt u op www.nvagt-gestalt.org
Kijk links op de taakbalk bij 'vergoeding verzekering'.
(zie ook *1 en *2)

* 1 Andere mogelijkheden voor vergoeding zijn: Het PGB (persoons gebonden budget) of uw werkgever.

* 2 Wijzigingen voorbehouden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.

'Happiness is not a destination, it 's a method of life'

www.ikzoekeentherapeut.info