* Gestalt-Psychotherapie Ellie Keizer, M. Sc.
* Coaching
* Counselling
'U hoeft het niet alleen te doen'

Praktijkinformatie

Individuele therapie

Bij individuele therapie bespreekt u uw problemen
samen met Ellie Keizer.

Na aanmelding volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek brengt zij in kaart wat uw klachten zijn en wordt samen met u onderzocht of er voldoende veiligheid, vertrouwen en respect is om aan de slag te kunnen gaan.

Voor sommige problemen zijn een paar sessies voldoende. In andere gevallen is meer tijd nodig. Zij gaat ervan uit ;dat u uw eigen kracht wilt hervinden en uw zelfondersteuning kunt vergroten. Daarvoor reikt zij u gereedschappen aan. Haar aanpak is gericht op zelfkennis en de eigen verantwoordelijkheid daarin.

Tijdens het hulpverleningsproces gebruikt zij werk-vormen uit de moderne psychotherapie: betrokken, veelzijdig, zorgvuldig en doelgericht.

Er is aandacht voor wat u op dit moment bezighoudt. Alleen al uw verhaal vertellen kan opluchten. U krijgt steun als u gevoelens toont die u gewend bent te verbergen. De taal van uw lichaam kan u daarbij helpen: uw stem, uw ademhaling, uw expressie en uw houding.

Stap voor stap kunt u de kwaliteit van uw leven verhogen. Met meer oog voor de werkelijkheid van uw leven, weet u beter wat uw behoeften zijn, hoe u daarmee om kunt gaan en hoe u keuzes kunt maken. U kunt een vollediger mens zijn; uw kwetsbaarheid voelen en tegelijkertijd vertrouwen op uw eigen kracht.

De tuinbeelden op deze website zijn van de Britse kunstenaar Milthon en gefotografeerd tijdens een expositie in Zuid Frankrijk in september 2007

praktijk_img01.jpg

'Happiness is not a destination, it 's a method of life'

www.ikzoekeentherapeut.info