* Gestalt-Psychotherapie Ellie Keizer, M. Sc.
* Coaching
* Counselling
'U hoeft het niet alleen te doen'

Counselling

(PGB) Persoonsgebonden Budget

Vanuit mijn praktijk als Gestalt-Psychotherapeut lever ik ondersteunende en activerende begeleiding aan iedereen met een geldige indicatie (op basis van een PGB - WMO of Wlz).

Wat is een PersoonsGebonden Budget (PGB)?

In Nederland bent u verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking of psychosociale problemen. De zorg die u nodig heeft kan rechtstreeks door een zorginstelling aan u geleverd worden maar het kan ook anders; namelijk met een Persoons Gebonden Budget (PGB). In dat geval ontvangt u geld waarmee u zelf de zorg kunt inkopen.

Hoe vraag ik een PGB aan?

De aanvraag voor een PGB gaat via het wijkteam van uw woongemeente. Een medewerker van het wijkteam stelt vast hoeveel uur hulp nodig is, om welke hulp het gaat en bepaalt de hoogte van het budget. Is het budget aan u toegewezen dan bent u budgethouder.

Voor Wie?

Iedereen die door lichamelijke of psychische klachten, of psychosociale problemen thuis hulp nodig heeft, kan van mij ondersteunende of activerende begeleiding krijgen. Met een PGB houdt u zelf de regie over de zorg en begeleiding in handen.

Meer informatie over een PGB? Informeer bij het wijkteam van uw woongemeente.

'Happiness is not a destination, it 's a method of life'

www.ikzoekeentherapeut.info