* Coaching Ellie Keizer, M. Sc.
* Counselling
* Loopbaanbegeleiding 'Sterk in beweging'
* Verzuimbegeleiding
* Outplacement

Verzuimbegeleiding

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze……


Uw medewerker is al lange tijd ziek of meld zich steeds opnieuw met dezelfde klachten bij u af. Als werkgever voelt u frustratie, want de werkzaamheden stapelen zich op en dan spreken we nog niet over de kosten voor de organisatie. De medewerker is niet veel beter af. Hij heeft last van een verzwakt immuunsysteem, vermoeidheid, neerslachtigheid of angst. Kan niet slapen, piekert veel, heeft last van concentratie – en / of geheugenstoornissen en voelt zich emotioneel instabiel. Hij is onmachtig om het patroon te doorbreken en trekt zich terug in de privé situatie.

Of het nu gaat om stressklachten, gedragsstoornissen of een hoog gevoelige medewerker; er is bijna altijd wat aan te doen. Veelal wordt uw medewerker doorverwezen naar de hulpverlening maar daar is een wachtlijst van drie maanden meer regel dan uitzondering.

In gemiddeld twaalf gesprekken kunnen wij uw medewerker re-integreren en daarbij psychosociale belemmeringen effectief wegnemen. Vanuit een integrale aanpak krijgt uw medewerker weer grip op zijn situatie en zal door zijn toegenomen vermogen tot zelfondersteuning alert zijn op signalen die kunnen leiden tot terugval.

Soms blijkt een medewerker permanent niet geschikt te zijn voor zijn functie. In die gevallen zijn wij in staat om adequaat op de situatie in te spelen en in overleg met de opdrachtgever begeleiden we de medewerker naar een passende functie, intern of buiten de huidige organisatie

'Happiness is not a destination, it 's a method of life'

www.ikzoekeencoach.info